Publikacje

AuditGroup prowadzi również działalności wydawniczą. Publikuje materiały z zakresu zarządzania jakością, dietetyki i zarządzania.  Publikacje są dostępne w postaci e-booków, CD lub wersji książkowej.  Wypełniając formularz możesz zamówić daną publikację. Zachęcamy do e-booków, które możesz mieć od razu po dokonaniu  przelewu.

INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

wydawca nr 936907 The AuditGroup Institute