Manager zintegrowanych systemów bezpieczeństwa żywności/auditor

Program


1. wymagania iso 22000, brc, ifs, haccp, 9001

2. zarządzanie systemami zintegrowanymi

3. system haccp, ghp, gmp

4. dokumentacja systemowa

5. tworzenie, utrzymanie, doskonalenie, zarządzanie systemem iso 22000, haccp, brc

6. zarządzanie auditem

6. a prowadzenie auditu, techniki auditu, dokumentacja auditu, zapisy z auditu

7.funkcja managera

8. prowadzenie auditu

9. weryfikacje haccp - audit, przeglądy, kontrole

10. cwiczenia

11. egzamin

3 dni, 32h lekcyjne, 1000 netto

certyfikat managera iso 22000, brc, ifs  oraz auditor iso 22000, brc, ifs, iso 9001