Auditor wiodący ISO 22000/expert IFS/BRC

Program

1. wymagania normy ISO 22000, brc, ifs, haccp, ghp, gmp

2. audit wg ISO 19011

3. dokumentacja auditu

4. niezgodności , działania korygujące, zarządzanie ryzykiem, działania doskonalące

5. analzia zagrożeń, ocena, zarządzanie ryzykiem

6. zarządzanie zespołem auditorów

7. scenki auditowe

8. dobór próbek auditowych, dowody z auditu, wnioski, ustalenia

9. prawo żywnościowe

egzamin

cena 1150zł LLC Certification lub 1250zł ERCA  cena netto

3dni + jeden dzień zalicoznych praktyk wystarczy udokumentować, że sie ma praktyke
, wymagany certyfikat auditora wewnętrzengo