Wymagania ISO 31000 zarządzanie ryzykiem

Program

1. wymagania iso 31000

2. zarządzanie ryzkiem

3. ocena ryzyka - metody

4. ryzko i możliwości 

5. analiza ryzyka 

6. cwiczenia

1 dzień, 9 - 16, cena 450zł netto

Gdynia lub Gdańsk