O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Auditor wiodący ISO 9001

Program


1. System ISO 9001, ISO 19001

2. Zarządzanie auditem

3. zarządzanie zespołem - podział pracy, wnioski

4. zarządzanie procesami

5. dokumentacja systemu - analiza pod kątem auditu

6. doskonalenie, niezgodności, działania korygujące

7. cwiczenia auditowe

8. dobór prób auditowych

9. dokumnetacja auditu

10. dokumentowanie, dowody z auditu

11. kryteria auditu

12 symulacje

13 egzamin

wymaganie nalezy przesłać certyfikat auditora wewnetznego

czas 3dni , 36h, 9-18

Uczestnicy otrzymują certyfikat auditora wiodcego ISO 9001 ERCA European Register of Certificated Auditors 1250 netto

ERCA równorzędny z IRCA

Italian Accredia - włoska jednostka akredytująca

można tez uzyskać certyfikat jednostki ceertyfikacyjnej LLC - certification 1200 netto