Pełnomocnik ISO 14001

Program

1. wymagania ISO 14001

2. wymagania prawne

3. dokumentacja ISO 14001

4. aspekty środowiskowe

5. systuacje awaryjne

6. audit

7. zarządzanie systemem środowiskowym

8. rola pełnomocnika

9. cwiczenia

egzamin

2 dni, 9 - 18, Gdynia lub Warszawa

cena 850zł netto