O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Auditgroup

Jest to Międzynarodowa Grupa Auditorów przeszkolonych  w Polsce, Holandii, Italy, Hiszpani. Cały czas rozwijamy AG dążąc do rozszerzania kręgu certyfikowanych auditorów.

Dostosujemy sie do twoich potrzeb jesli masz specjalne wymagania dotyczące szkoleń złóż swoje zapytanie ofertowe, pomożemy ci zrealizować twój cel szkoleniowy.

AuditGroup to przede wszystkim świadczenie usług szkoleniowych na wysokim poziomie, e-learningu, wydawnictwo AGI, badania naukowo - rozwojowe, projekty dokumentacji oraz audity systemów ISO 9001, 22000, HACCP, 17025, 14001.

Specjalizujemy się w szkoleniach, certyfikacji, publikacjich, auditach.

  • AuditGroup jest wysokiej klasy działem   szkoleń & rozwoju & auditu. Zapewniamy dodanie wartości do tworzonych systemów   zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. AuditGroup     prowadzi również działalność naukowo - badawczą z zakresu bezpieczeństwa żywności, zarządzania jakością i żywności & żywienia.
  • Multidyscyplinarne zespoły projektowe. AuditGroup   stanowi grupa  audytorów  posiadających wysokie  kwalifikacje i doświadczenie. Auditorzy AuditGrup i IRK pracują przy wysoko wyspecjalizowanych projektach i uczestniczą w szkoleniach rozwojowych.
  • Członkowstwo w AuditGroup. Członkami AuditGroup mogą zostać uczestnicy szkoleń AuditGroup, którzy uzyskali uprawnienia auditora wewnętrznego i posiadają odpowiednie predyspozycje audytorskie i managerskie.
  • Korzyści członków AuditGroup:

•    Proces szkoleń z różnych dziedzin
•    Dobór odpowiedniej ścieżki rozwoju auditora
•    Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo - badawczych i projektach rozwojowych
•    Dodatkowe uprawnienia (certyfikaty) z odbytych szkoleń w ramach Programu  - Profesjonalny Rozwój
•    Podwyższenie kwalifikacji zawodowych
•    Materiały szkoleniowe
•    Możliwość szkoleń przez Internet