Auditor wewnętrzny ISO 9001

Program szkolenia:

 1. System Zarządzania Jakością ISO 9001 – wiadomości ogólne
 2. Zasady zarządzania jakością
 3. Audytowanie Systemów Jakości – zapoznanie się z normą ISO 19011
 4. Terminy i definicje – podstawy audytu
 5. Zasady i techniki audytowania
 6. Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu (ćwiczenie: - planowanie audytu, techniki audytowania;
 7. Wykonanie audytu - spotkanie otwierające, komunikacja (ćwiczenie: pytania kontrolne – wykład)
 8. Psychologia audytu
 9. Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań (wykład i ćwiczenie)
 10. Ustalenia z audytu – niezgodności (ćwiczenie: zapisywanie niezgodności)
 11. Wnioski z audytu, - spotkanie zamykające, - raport z audytu, - zamknięcie audytu
 12. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (symulacja)
 13. Działania poaudytowe – działania korygujące i zapobiegawcze
 14. Egzamin końcowy – test

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 9001 wydany w języku polskim i angielskim.

Czas trwania: 24h, 2dni od 9 – 18 lub 3dni od 9 – 15

Cena: 800zł netto

Miejsce szkolenia: Sopot lub Gdańsk – Wrzeszcz w zależności od ilości osób, o miejscu szkolenia poinformuje organizator 10 dni przed szkoleniem.   Więcej informacji po adresem: auditgroup@vip.onet.pl