Audit wewnętrzny ISO 17025

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia związane z systemem zarządzania ISO 17025 i ISO 9001
  2. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 17025
  3. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów ISO, IAF, IIA
  4. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
  5. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
  6. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
  7. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
  8. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów
  9. Egzamin

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 17025 wydany w języku polskim i angielskim.

Czas trwania: 24h, 2dni 9 – 18

Cena: 900zł + VAT = 1107

Miejsce szkolenia: Sopot lub Gdańsk – Wrzeszcz w zależności od ilości osób, o miejscu szkolenia poinformuje organizator 10 dni przed szkoleniem. Więcej informacji pod adresem: szkolenia@auditgroup.com.pl.