O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

AuditGroup specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń aduitorskich, experckich z systemów ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, ISO 17025, kursów managerskich zarówno w formie otwartej, zamkniętej jak i e-learningu. AuditGroup to też projekty i wykonanie auditu ISO 9001. AuditGroup to również projekty dokumentacji, rozwiązania z lean management dla firm. To również analizy statystyczne, sterowanie procesami, zdolność i stablilizacja procesów. Kontrola jakości wizualna, mierzalna, statystyczna.

Zarządzanie środowiskiem

AuditGroup specjalizuje sie w projektowaniu aspektów środowiskowych, auditów środowiskowych, analizie środowiskowj, programowaniu srodowiskowym.  To również szkolenia auditorów i managerów ISO 14001.

Zarządzanie bezpieczenstwem żywności

AuditGroup specjalizuje sie w systemach HACCP, dokumentacja HACCP, analizy HACCP, ISO 22000, BRC, IFS. Projktowanie systemów HACCP, ISO 22000. To również szolenia auditorów, managerów i expertów. Prowadzimy tez badania rozwojowe w dziedzinie żywności i bezpieczenstwa.

Zarządzanie laboratorium

AuditGroup specjalizuje sie w systemach akredytacji ISO 17025, projektowanie systemów, dokumentacja, szkolenia auditorów i managerów ISO 17025. Kontrola jakości w laboratoriach, analziy statystyczne.