O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep

Szkolenia ŻYWNOŚĆ

Program

1. wymagania normy ISO 22000, brc, ifs, haccp, ghp, gmp, brc, ifs

2. audit wg ISO 19011

3. dokumentacja auditu

4. niezgodności , działania korygujące, zarządzanie ryzykiem, działania doskonalące

5. analzia zagrożeń, ocena, zarządzanie ryzykiem

6. zarządzanie zespołem auditorów

7. scenki auditowe

8. dobór próbek auditowych, dowody z auditu, wnioski, ustalenia, raport zewnetrzny

9. prawo żywnościowe

egzamin

cena: 1380zł ERCA  cena zwolnione z vat, 

3dni + jeden dzień zalicoznych praktyk wystarczy udokumentować, że sie ma praktyke, wymagany certyfikat auditora wewnętrzengo

Program

1. System ISO 22000:2018, IFS 7, BRC 8, HACCP, ghp, gmp

2. wymagania prawne

 3. dokumentacja systemu

4. audit

5. niezgodności, doskonalenie, działania korygujące, cele

6. przygotowanieauditu

7. cwiczenia

8. analzia zagrożeń

9 nadzór dan systemem

10. rola pełnomocnika

10. projekt

egzamin

certyfikaty: pełnomocnika ISO 22000, BRC, IFS, HACCP oraz auditor iso 22000, haccp, ifs, brc 

Program

1. System ISO 22000:2018, IFS 7, BRC 8, HACCP, ghp, gmp

2. wymagania prawne

3. dokumentacja

4. audit

5. niezgodności, doskonalenie, działania korygujące

6. przygotowanie auditu

7. cwiczenia

8. analzia zagrożeń

9 nadzór

10. projekt

egzamin

2 dni, 9-15

certyfikaty: auditor ISO 22000, BRC, IFS, HACCP oraz po zdaniu egzaminu można tez uzyskać auditora ISO 9001

Expert i Auditor HACCP

1. System HACCP, GHP, GMP

2. Audit wewnetrzny

3. Wdrożenie HACCP

4. Dokumentacja

5. Plan HACCP

6. Księga GHP i GMP

7. Listy kontrolne

8. Wymagania prawne

egzamin

2dni 24h 1000zł dwa certyfikaty Expert i Auditora HACCP

Program szkolenia:

 1. 1.Wprowadzenie
  2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
  6. Programy wstępne
  7. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
  8. Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
  9. Metodyka wdrażania systemu HACCP
  10. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius, wg ISO 22000
  11. 12 etapów wdrażania systemu HACCP
  12. Problemy przy wdrażaniu systemu HACCP
  13. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność pełnomocnika ds. HACCP
  14. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu
  - harmonogram wdrażania systemu HACCP
  - procedury, instrukcje, zapisy, księgi HACCP, Księgi GHP/GMP, Plan HACCP, przykładowa dokumentacja wdrożeniowa
  15. Ćwiczenia projektowe
  16. Egzamin

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Experta ds. HACCP wydany w języku polskim i angielskim.

warsztaty dla auditorów, pełnomocników

czas1 dzień 12h 9-18

cena 550zł netto

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
3. Wymagania ISO 22000:2018
4. Programy wstępne i programy operacyjne
5. Zarządzanie audytami, szkoleniami, planowanie audytów
6. Rola pełnomocników
7. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
8. Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
9. Metodyka wdrażania systemu HACCP
10. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius
11. 12 etapów wdrażania systemu HACCP
12. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pełnomocnika ds. HACCP
13. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania systemu
- harmonogram wdrażania systemu HACCP
- procedury, instrukcje, zapisy, księgi HACCP, Księgi GHP/GMP, Plan HACCP, przykładowa dokumentacja wdrożeniowa
14. Wymagania stawiane audytorom, kompetencje, audytor HACCP
15. Techniki audytowania - ich rodzaje i zastosowanie; zasady przygotowania i przeprowadzania audytu
16. Symulacja audytu wewnętrznego
17. Egzamin

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Pełnomocnika ds. HACCP i auditor HACCP wydany w języku polskim i angielskim.

Czas trwania: 24h lekcyjne , 2dni 9 – 18, cena 960zł 

Program szkolenia:

 1. Omówienie i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
 2. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 3. Zagadnienia związane z systemem HACCP, GHP, GMP
 4. System HACCP w ISO 22000
 5. Wymagania dla audytorów
 6. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów
 7. Pytania kontrolne
 8. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
 9. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.
 10. Prowadzenie auditów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
 11. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów
 12. Symulacja audytu
 13. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
 14. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
 15. Egzamin

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego HACCP, ISO 22000