O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Auditor wewnętrzny ISO 14001

Program szkolenia:

 1. 1.System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001– wiadomości ogólne.
 2. 2.Audytowanie Systemów Jakości i Środowiskowego – zapoznanie się z normą ISO

19011.

 1. 3.Terminy i definicje – podstawy audytu.
 2. 4.Zasady i techniki audytowania.
 3. 5.Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu (ćwiczenie: planowanie audytu, techniki audytowania).
 4. 6.Wykonanie audytu – spotkanie otwierające, komunikacja (ćwiczenie: pytania kontrolne – wykład).
  1. 7.Psychologia audytu:
 • Wprowadzenie do psychologii audytowania.
 • Asertywność, pokonywanie barier niechęci do audytora.
 • Komunikacja podczas audytu.
 • Kompetencje audytorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe.
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji.
 • Ocena audytora – metody oceny (ćwiczenie: kryteria dla audytorów).
 1. 8.Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań (wykład i ćwiczenie).
 2. 9.Ustalenia z audytu – niezgodności (ćwiczenie: zapisywanie niezgodności).
 3. 10.Wnioski z audytu, – spotkanie zamykające, – raport z audytu, – zamknięcie audytu.
 4. 11.Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (symulacja).
 5. 12.Działania poaudytowe – działania korygujące i zapobiegawcze.
 6. 13.Egzamin końcowy – test.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001 

Dodatkowe informacje

 • Ilość godzin: 24
 • Terminy i miejsce:

  3-4.12

  6-7.12

  13-14.12

 • Cena (z VAT): 950
 • Rezerwuj: Rezerwacja