Auditor ISO 27001/2013

PROGRAM

1. wymagania iso 27001/2013

2. wymagania prawne

3. bezpieczeńśtwo informacji

4. ocena ryzyka

5. cwiczenia

6 audit - prowadzenie, przygotowanie, zapisy, raportowanie, niezgodności, dzialania korygujace

7. dokumentacja z auditu

8. cwiczenia

9 egzamin

2 dni, 900zł netto,  dostępne on-line open training - te same certyfikaty