O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Audit wewnętrzny ISO 17025

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia związane z systemem zarządzania ISO 17025 :2017 i ISO 9001
 2. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 17025
 3. Niepewność pomiaru
 4. Spójność pomiarowa
 5. Metody badawcze
 6. Wyposażenie
 7. Zapewnienie jakości badań
 8. Statystyczne strowanie jakości 
 9. System jakości w laboratorium  wg ISO 9001
 10. Poufność i bezstronność 
 11. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów ISO, IAF, IIA
 12. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
 13. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
 14. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
 15. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
 16. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów
 17. Egzamin

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 17025 

Dodatkowe informacje

 • Ilość godzin: 24
 • Terminy i miejsce:

  29-30.11

  9-10.12

  16-17.12

  21-22.12

 • Cena (z VAT): 960
 • Rezerwuj: Rezerwacja