Norma ISO 9001:2015 wymagania

Zapoznaj sie z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 na szkoleniu doskonalącym  lub on-line już teraz

ISO-9001 20151