O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep

Normy ISO 9001:2015 & 14001:2015

Zapraszamy na szkolenia z norm ISO 9001 i 14001

                                  conversation-around-risk.png

Podejście oparte na ocenie ryzyka - normy ISO 9001, 14001 znacząco zmienią swoją strukturę. podejście procesowe, zarządzenie ryzykkiem, udokumentowane informacje i inne ciekawe rozwiązania pozwolą w sposób elastyczny, praktyczny i skuteczny zarządzać  jakością, środowiskiem w organizacji

Norma ISO 9001: 2015

struktura: wprowadzenie, 1. zakres, 2. powołania norm, 3. definicje, 4. kontekst orgznizacji, 5. przywództwo, 6. planowanie systemu zarządzania jakością, 7. wsparcie, 8. działania, 9. ocena wyników, 10. doskonalenie

zagrożenia i szanse - analiza, ocena, zarządzanie

Norma ISO 14001: 2015

struktura: ocena ryzyka, zakres, kontekst organizacyjny, wiedza, procesy, aspekty środowiskowe, wymagania prawne, doskonalenie, ocena cyklu życia, łancuch wyrobu/uslugi