O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep

Szkolenia ISO 17025 laboratoria

Szkolenia ISO 17025  online na żywo lub stacjonarnie (certyfikaty online takie same jak normalne bez formy szkolenia na certyfikacie)!!!

c700x420Korzystaj z nauki online z każdego miejsca w kraju i zagranicą. Spokojna nauka, na żywo meeting z auditorem, ćwiczenia, normy, czas na zaliczenie. 

Zapraszamy do szkoleń z zakresu akredytacji laboratoriów.

- Auditor wewnętrzny ISO 17025

- Pełnomocnik ISO 17025

- Kierownik jakości w laboratorium wg ISO 17025 

Główne elementy standardu ISO 17025 TO: poufność, bezstronność, struktura organizacyjna, zasoby ludzkie, wyposażenie, spojność pomiarowa, nadzór dostawców, infrastruktura i środowsiko pracy, niepewność pomiaru, metody badawcze, zapewnienie jakości badań i wzorcowań, statystyczne kontrole procesów badawczych, badania biegłości, badania porównawcze, raport wyników, zarządzanie informacją, niezgodności, działania korygujące, zarządzanie systemem jakości, zarządzanie ryzykiem, zagrożenia, procesy, doskonalenie, dokumentacja, nadzór nad udokumentowana informacją,kompetencje, szkolenia, audit wewnętrzny. 

Składowe niepewności pomiaru: próbka badawcza, wyposażanie, metoda badawcza, personel, warunki środowiskowe i lokalowe, niepewność pomiaru itp.