O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep

Szkolenia ISO 45001 BHP

Zapraszamy do szkoleń z normy ISO 45001. Na auditorów wewnętrznych i pełnomocników ISO 45001. On-line na żywo z auditorem. 

bhpCharakterystyka normy. Norma ISO 45001 jest standardem zapewniającym zarządzanie BHP w firmie poprzez system ISO. Opiera się na standaryzacji BHP w firmie, zarządzanie udokumentowaną informacją, zarządzanie ryzykiem na poziomie organizacyjnym i operacyjnym (ocena ryzyka zawodowego), współudział pracowników, zarządzanie incydentami, sytuacjami awaryjnymi, niezgodnościami, rejestr zdarzeń, mechanizmy współudziału pracowników, szkolenia, świadomość, kontekst, wsparcie, doskonalenie. Bardzo ważne jest plan radzenia sobie z ryzykiem z zastosowaniem hierarchi kontroli zagrożeń.