O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep
 

Szkolenia ŚRODOWISKO

PROGRAM

 1. wymagania iso 50001 14001
 2. dokumentacj auditu
 3. prowadzenie, planowanie, etapy auditu
 4. raport, niezgodnosci
 5. zarzadzanie energia
 6. cwiczenia
 7. symulacje
 8. egzam

2 dni, 9-16

Szklolenia doskonalące z wymagań nowej normy ISO 14001

publicdoc-iso-14001-2015-european-standard 650 340 crop68710

Program

1. wymagania ISO 14001

2. wymagania prawne

3. dokumentacja ISO 14001

4. aspekty środowiskowe

5. systuacje awaryjne

6. audit

7. zarządzanie systemem środowiskowym

8. rola pełnomocnika

9. cwiczenia

10, wymagania iso 50001 zarzadzanie energią

11. przegląd i planowanie energetyczne

12. wskaźniki WWE, energia bazowa

13. wynik energetyczny i wynik srodowiskowy 

egzamin

2 dni, 9 - 18, Gdynia lub Warszawa

 

1. system ISO 9001 14001

2. dokumentocja

3.nadzór

4. doskonalenie, cele, niezgodności, działanie korygujace

5. zarządzanie procesami

6. aspekty środowiskowe

7. cwiczenia

8. projekty systemów

9. wspomagające systemu zarzadzanie jakosć i środkowiskiem

warsztaty doskonalące dla mnager, auditorów

czas 1 dzięń 12h 9-18

cena 550zł netto

ceryfikat experta ISO 9001 lub ISO 14001  zobacz terminy w HARMONOGRAMIE

 

Program

1. system ISO 14001

2. zarządzanie środowiskiem - elementy

3. aspekty środowiskowe - identyfikacja, analiza, ocena, zarządzanie

4. dokumentacja

5. akty prawne

6. niezgodności, doskonalenia, działania korygujące

7. cwiczenia

8. zarządzanie auditem

9. zarządzanie zespołem

10. dobór prób auditowych

egzam

Uczestnik musi przesłąć certyfikat auditora wewnerznego

czas: 3di 36h  9-18

Uczestnik otrzyma certyfikat ERCA  European Register of Certificated Auditors z italian accredia taki jak IRCA 

lub certfyikat międzynarodowej jednostki LLC certification

cena ERCA - 1250 netto      LLC certification -  1150 netto

 

 

Szkolenia w ramach szkoleń jednostki certyfikacyjnej LLC-Certification mającej akredytacje nr 3137 CAI       itsmf_logo.jpg

Można uzyskać certyfikat albo LLC lub ERCA (europejski rejestr certfyikoanych auditorów)

Szkolenia w LLC  - 1500zł

Szkolenia ERCA - 1600zł

Do tego certfyikaty Expert ISO 9001 lub ISO 14001

Program szkolenia:

 1. 1.System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001– wiadomości ogólne.
 2. 2.Audytowanie Systemów Jakości i Środowiskowego – zapoznanie się z normą ISO

19011.

 1. 3.Terminy i definicje – podstawy audytu.
 2. 4.Zasady i techniki audytowania.
 3. 5.Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu (ćwiczenie: planowanie audytu, techniki audytowania).
 4. 6.Wykonanie audytu – spotkanie otwierające, komunikacja (ćwiczenie: pytania kontrolne – wykład).
  1. 7.Psychologia audytu:
 • Wprowadzenie do psychologii audytowania.
 • Asertywność, pokonywanie barier niechęci do audytora.
 • Komunikacja podczas audytu.
 • Kompetencje audytorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe.
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji.
 • Ocena audytora – metody oceny (ćwiczenie: kryteria dla audytorów).
 1. 8.Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań (wykład i ćwiczenie).
 2. 9.Ustalenia z audytu – niezgodności (ćwiczenie: zapisywanie niezgodności).
 3. 10.Wnioski z audytu, – spotkanie zamykające, – raport z audytu, – zamknięcie audytu.
 4. 11.Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (symulacja).
 5. 12.Działania poaudytowe – działania korygujące i zapobiegawcze.
 6. 13.Egzamin końcowy – test.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001